Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2012

Sekigatsu
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku, małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— J. Żulczyk
Reposted fromriddl3m riddl3m viakoagulant koagulant
Sekigatsu
pl.yeeti.com
Reposted fromx23 x23 viaeduarten eduarten
Sponsored post
feedback2020-admin
Sekigatsu
2173 bf25
Reposted fromsunlight sunlight viaeduarten eduarten
Sekigatsu
Sekigatsu
b3ta.com: Shopping in Escherland has its ups and downs.
Reposted fromantifuchs antifuchs viaeduarten eduarten
Sekigatsu
Reposted frombuffy buffy viakoagulant koagulant
Sekigatsu
3680 4302
Reposted fromgothmorg gothmorg viakoagulant koagulant
Sekigatsu
7197 2012
Reposted fromSewer Sewer viakoagulant koagulant
Sekigatsu
0297 f120
Sekigatsu
6688 84fb
Sekigatsu
6518 f82d
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakoagulant koagulant
Sekigatsu
6741 9e4c
Reposted frombejot89 bejot89 viakoagulant koagulant
Sekigatsu
0916 df7f 500
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viakoagulant koagulant
Sekigatsu
8362 e5e4
Reposted fromkoagulant koagulant
Sekigatsu
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaeduarten eduarten
Sekigatsu
0616 f050
Reposted fromczinok czinok viaeduarten eduarten
Sekigatsu
4237 21ac 500
Reposted fromZilla Zilla viaeduarten eduarten
Sekigatsu

Long Exposure Photos of Fireflies

Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viaeduarten eduarten
Sekigatsu
Reposted fromsofakissen sofakissen viaeduarten eduarten
Sekigatsu
5791 dd26
Reposted fromVideoGamesHumor VideoGamesHumor viaeduarten eduarten
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...